Politica de confidentialitate

Ce fel de date colectam?

Accesarea Site-ului implica acceptul dumneavoastra ca datele personale sa fie pastrate şi prelucrate de catre creative-kids.ro. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoţiile Creative Kids Park sau despre orice alte promoţii sau activitaţi desfaşurate de Creative Kids Park prin orice mijloace de comunicare (poşta, e-mail, telefon, SMS etc.), creative-kids.ro fiind unicul deţinator al informaţiilor colectate de pe acest site si se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terţi prin vanzare, dezvaluire parţiala, sau închiriere.

Daca sunteti vizitator al Site-ului, vor fi prelucrate datele cu caracter personal pe care le furnizati în mod direct în contextul utilizarii acestuia, cum ar fi datele oferite în cadrul sectiunii de contact/comentarii, abonare la newsletter, creare cont, raspuns oferit unor chestionare.

Cand si cum sunt folosite datele personale?

Site-ul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru transmiterea de comunicari privind produsele şi serviciile oferite prin intermediul sau.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul de contact. În funcţie de tipul de înregistrare (creare cont site, abonare newsletter, comanda online), utilizatorului îi pot fi solicitate date precum: nume, prenume, e-mail, adresa, CNP, companie etc. Aceste date sunt folosite pentru identificare, validarea sau completarea contului de abonat, pentru evaluarea datelor înscrise în formularul online de comanda.

Pentru dezabonare, folositi optiunea de la finalul fiecarui email. Dezabonarea se aplica imediat, fara a mai fi necesare alte actiuni din partea dumneavoastra.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, datele dumneavoastra pot fi dezvaluite catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina creative-kids.ro în desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale pentru: administrarea Site-ului, mentinerea, personalizarea si îmbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui, pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în conditiile si limitele prevazute de lege sau atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

Drepturile de care beneficiati

În conditiile prevazute de legislatia în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre creative-kids.ro, conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea creative-kids.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara întarzieri justificate, de catre creative-kids.ro a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;

Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

• dreptul la stergerea datelor, fara întarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
• acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• în cazul în care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
• în cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
• în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• în cazul în care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
• datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.


Este posibil ca, în urma solicitarii de stergere a datelor, Site-ul sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue în aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

• dreptul la restrictionarea prelucrarii în masura în care:
– persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor;
– prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand în schimb restrictionarea utilizarii lor;
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta;
– persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Site catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;
• dreptul la opozitie;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa;
• dreptul de a va adresa Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în masura în care considerati necesar.

REGULAMENT CREATIVE KIDS PARK


Descarca pdf